Jak se řekne anglicky „NA TŘI DNY“?

Články
Jak vyjádříte anglicky tuto větu? "JEDU NA DOVOLENOU NA TÝDEN." Odpověď zní: "I AM GOING ON HOLIDAY FOR A WEEK." PROČ? Vždyť předložku "NA" známe jako "ON". 👉 To je sice pravda, předložka "ON" je však předložka místa. Vyjadřuje, že něco je nebo se nachází na nějakém povrchu. on the table - na stole on the floor - na zemi on the wall - na stěně Česká předložka NA se používá i pro jiné situace, kde se v angličtině místo "ON" použije "FOR". VYJÁDŘENÍ JAK DLOUHO NĚCO TRVÁ They traveled around Europe for two months. - I am going away for five days. - Jedu pryč na pět dní. 2. VYJÁDŘENÍ ÚČELU - Když chcete vyjádřit, na co nějaká věc je, používáte FOR. What is it for? - Na co…
Read More

10 vět v obchodě

Články
NAKUPOVÁNÍ - SHOPPING How much does this cost? - Kolik to stojí?Can I get a discount? - Mohu dostat slevu? Where is the checkout? - Kde je pokladna?Do you take cards? - Berete karty?What's your return policy? - Jaké jsou podmínky pro vrácení zboží?I'd like to try this on, please. - Chtěl bych si to vyzkoušet, prosím. Can I get a receipt, please?Where can I find … ?Excuse me, do you have this in a different size/color?Where is the fitting room? - Kde je zkušební kabinka?  VOCABULARY - SLOVÍČKA discount - sleva to cost - stát (o ceně) to get - dostat checkout, till - pokladna return policy - podmínky pro vrácení zboží try on - vyzkoušet si (na sebe v obchodě) receipt - účtenka, doklad size - velikost fitting room -…
Read More

My hobbies

Články
PŘEČTĚTE A POSLECHNĚTE SI ČLÁNEK NA TÉMA "MY HOBBIES" Ke kontrole můžete využít překlad, dole jsou vypsané výrazy a další fráze, které se vám budou hodit při mluvení o vašich koníčcích. MY HOBBIES Hello! Let me tell you about my hobbies. My name is Maggie, and I enjoy doing different things in my free time. One of my favorite hobbies is reading. I love books. Reading helps me relax and learn something new at the same time. Another hobby I have is cooking. I often try new recipes and make delicious meals. Cooking is a creative activity. It brings joy to my life. When I want to be active, I go for a walk. Nature is beautiful and walking helps me stay healthy.  I sometimes take photos outside. I also…
Read More

New year’s resolutions – Novoroční předsevzetí

Články
Dáváte si novoroční předsevzetí? Do you make New Year's Resolutions? Jaká jsou ta nejčastější? Koukněte se na tohle video, abyste se naučili spoustu výrazů, které s tímto tématem souvisí. https://youtu.be/XG2kcY-eezo SEZNAM SLOVÍČEK Z VIDEA exercise more = víc cvičitlose weight = zhubnoutexercise regularly = pravidelně cvičitquit smoking = přestat kouřitgive up social media = vzdát se sociálních sítídrink less alcohol = pít méně alkoholuspend more time outside = trávit víc času venkuspend more time with your family = trávit víc času se svojí rodinoulearn English = učit se anglickyeat healthy = jíst zdravěsave money = šetřit Stáhněte si e-book 200 výrazů v angličtině. Obsahuje 200 základních výrazů a slovíček a odkaz na video, ve kterém je můžete poslouchat.
Read More

KDE STOJÍ USUALLY V ANGLICKÉ VĚTĚ?

Články
Už asi víte, že pro základní tvoření anglické věty se používá pravidlo SVOMPT. Na konci věty stojí čas, neboli TIME Ale co se slovíčkem USUALLY a jimi podobným? Zdá se vám, že jste se s nimi setkávali uprostřed věty? Ale proč, vždyť by měly být na konci. Tady pozor! Slovo USUALLY nebo ALWAYS neodpovídají na otázku KDY? Nejde tedy o určení času (TIME) a nepatří tudíž nakonec věty. Tato slovíčka odpovídají na otázku HOW OFTEN? - JAK ČASTO? Určují tedy četnost (frekvenci) nějakého děje a říká se jim FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE nebo také PŘÍSLOVCE ČETNOSTI, anglicky ADVERBS OF FREQUENCY. Ve větě mají výsadní postavení těsně před slovesem. Příklad: I USUALLY get up early. = Obvykle vstávám brzy. JAKÁ DALŠÍ SLOVÍČKA SEM PATŘÍ? ALWAYS - vždy, pořád, stále USUALLY / NORMALLY -…
Read More

HOTEL VOCABULARY

Články
CHECK-OUT TIME - čas odchodu (= time by which you must leave the hotel room) IN ADVANCE - předem (= before arriving) INCLUDED - včetně (= something contains something else) EXTRA - navíc (= not included, something that you can get with something else if you pay a little more money) SHEETS - prostěradla (=a large piece of cloth put on a bed to lie on or under) TOWELS - ručníky (= a soft piece of cloth or paper that you use for drying yourself) AIR CONDITION - klimatizace (= system used for keeping the air in a building or vehicle cool) SAFE - trezor SERVICE - služba VIEW - výhled
Read More