Frázová slovesa s TAKE

Články
Co jsou to frázová slovesa? // What are phrasal verbs? Vezmete si nějaké sloveso, které má význam, např. TAKE a přidáte za něj předložku, čímž se změní význam. TAKE znamená VZÍT nebo BRÁT, ale s předložkou se významy velmi mění. Příklady frázových sloves s TAKE: TAKE AFTER - podobat se někomue.g. She takes after her father. TAKE OFF - vzlétnout (letadlo)e.g. The plane took off late. TAKE APART - rozebrat, rozmontovate.g. He took the radio apart. TAKE UP - zabírat místoe.g. The new sofa takes up more space than the old one. TAKE DOWN - zbourate.g. The old school is going to be taken down next year. Více o frázových slovesech s TAKE se dozvíte v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=OvWAmDaPovA&t=265s
Read More