10 vět v obchodě

Články
NAKUPOVÁNÍ - SHOPPING How much does this cost? - Kolik to stojí?Can I get a discount? - Mohu dostat slevu? Where is the checkout? - Kde je pokladna?Do you take cards? - Berete karty?What's your return policy? - Jaké jsou podmínky pro vrácení zboží?I'd like to try this on, please. - Chtěl bych si to vyzkoušet, prosím. Can I get a receipt, please?Where can I find … ?Excuse me, do you have this in a different size/color?Where is the fitting room? - Kde je zkušební kabinka?  VOCABULARY - SLOVÍČKA discount - sleva to cost - stát (o ceně) to get - dostat checkout, till - pokladna return policy - podmínky pro vrácení zboží try on - vyzkoušet si (na sebe v obchodě) receipt - účtenka, doklad size - velikost fitting room -…
Read More