Everybody IS nebo everybody ARE?

Everybody znamená každý nebo všichni. Nabízí se tedy použít sloveso v množném čísle, tedy ARE.

Všechny kombinace s -BODY, tedy EVERYBODY, NOBODY, SOMEBODY a ANYBODY se vážou s jednotným číslem. Správně je tedy EVERYBODY IS.

Příklad:

Everybody is here, we can start.

Stejná situace je také u složenin s -ONE. Tzn. SOMEONE, EVERYONE, NO-ONE, ANYONE.

No-one is here yet.

Více najdete v tomto videu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *