KDE STOJÍ USUALLY V ANGLICKÉ VĚTĚ?

Už asi víte, že pro základní tvoření anglické věty se používá pravidlo SVOMPT. Na konci věty stojí čas, neboli TIME

Ale co se slovíčkem USUALLY a jimi podobným? Zdá se vám, že jste se s nimi setkávali uprostřed věty? Ale proč, vždyť by měly být na konci.

Tady pozor! Slovo USUALLY nebo ALWAYS neodpovídají na otázku KDY? Nejde tedy o určení času (TIME) a nepatří tudíž nakonec věty. Tato slovíčka odpovídají na otázku HOW OFTEN? – JAK ČASTO? Určují tedy četnost (frekvenci) nějakého děje a říká se jim FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE nebo také PŘÍSLOVCE ČETNOSTI, anglicky ADVERBS OF FREQUENCY.

Ve větě mají výsadní postavení těsně před slovesem.

Příklad:

I USUALLY get up early. = Obvykle vstávám brzy.

JAKÁ DALŠÍ SLOVÍČKA SEM PATŘÍ?

ALWAYS – vždy, pořád, stále

USUALLY / NORMALLY – obvykle, běžně

OFTEN – často

SOMETIMES – někdy, občas

SELDOM / RARELY – málokdy, zřídka

NEVER – nikdy

Poznámka: Slovíčko NEVER v sobě obsahuje zápor, sloveso tedy musí být kladné. Proč? Protože v angličtině platí pravidlo jednoho záporu.

PŘÍKLADY VE VĚTÁCH

I always brush my teeth before going to bed. = Vždy si čistím zuby, než jdu spát.

She usually has cereal for breakfast. = Ona obvykle snídá cereálie.

I sometimes take a break from technology and spend time in nature. = Občas si odpočinu od techniky a trávím čas v přírodě.

I always wear my seatbelt when driving. = Vždy se při řízení připásám.

I seldom go for a run in the morning. = Málokdy si chodím ráno zaběhat.

I never leave the house without my keys, phone and wallet. = Nikdy neodcházím z domu bez klíčů, telefonu a peněženky.

Líbil se vám článek?

Stáhněte si e-book 200 výrazů v angličtině. Obsahuje 200 základních výrazů a slovíček a odkaz na video, ve kterém je můžete poslouchat.

https://bit.ly/stahnout200vyrazu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *