Everybody IS nebo everybody ARE?

Články
Everybody znamená každý nebo všichni. Nabízí se tedy použít sloveso v množném čísle, tedy ARE. Všechny kombinace s -BODY, tedy EVERYBODY, NOBODY, SOMEBODY a ANYBODY se vážou s jednotným číslem. Správně je tedy EVERYBODY IS. Příklad: Everybody is here, we can start. Stejná situace je také u složenin s -ONE. Tzn. SOMEONE, EVERYONE, NO-ONE, ANYONE. No-one is here yet. Více najdete v tomto videu: https://youtu.be/h22S6OwQxPk
Read More